Kwalifikacja do zabiegu Gamma Knife

Pierwsza wizyta

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty specjalista neurochirurg na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez Pacjenta dokonuje analizy przypadku i podejmuje wstępną decyzję, dotyczącą możliwości i celowości leczenia Gamma Knife.

Ostateczna decyzja o leczeniu Gamma Knife odbywa się po konsultacji z radioterapeutą i radiologiem, w przypadku wątpliwości wykonywane są dodatkowe badania.


Rejestracja

Rejestracja na konsultację w celu kwalifikacji do zabiegu odbywa się:

Prosimy o wypełnienie i dołączenie do przesyłanej dokumentacji medycznej podpisanej karty upoważnień i zgód [do pobrania tutaj].


Do pobrania

Dokumenty

    Formularz kontaktowy dla Pacjenta
    Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas