Wizyta kontrolna po zabiegu Gamma Knife

Rejestracja na wizytę

Wizyty kontrolne po leczeniu metodą Gamma Knife mogą odbywać się:

 

Na konsultację można się zarejestrować telefonicznie: 32 701 24 01, mailowo: sekretariat@exira.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.


Po zarejestrowaniu się na konsultację konieczne jest dostarczenie płyty z kontrolnym badaniem MR, wykonanym zgodnie z zaleceniami otrzymanymi na karcie informacyjnej.

Płytę z opisem można dostarczyć:

 • osobiście
 • pocztą lub kurierem – płyta CD wraz z opisem badania –
  Adresując kopertę koniecznie proszę zamieścić nazwę naszej placówki czyli: EXIRA GAMMA KNIFE
 • mailowo – zawartość płyty CD oraz skan opisu badania

Ważne!

Przed zgłoszeniem się na wizytę kontrolną należy wykonać badanie Rezonansem Magnetycznym – zgodnie z zaleceniami z karty informacyjnej i skierowaniem na badanie MR otrzymanym przy wypisie ze szpitala.


Prawo do bezpłatnego wykonania badania Rezonansem Magnetycznym po hospitalizacji w placówkach posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Każdy Pacjent wypisany ze szpitala po leczeniu Gamma Knife ma prawo do bezpłatnego wykonania badania Rezonansem Magnetycznym, na podstawie skierowania otrzymanego w dniu wypisu (Zarządzenie nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna § 16. oraz RMZ z 8 września 2015 r. Dz.u.2020.320 § 12 ).

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Gdzie wykonać badanie?

Kontrolne badanie MR można wykonać w dowolnej, wybranej przez Państwa placówce np.:

 • bezpłatnie, w placówkach Grupy VOXEL, posiadających umowę z NFZ,
 • odpłatnie, w naszej pracowni MCD Exira – ta pracownia nie posiada Umowy z NFZ

Teleporada

W celu umówienia teleporady neurochirurgicznej należy skontaktować się z Sekretariatem dzwoniąc pod numer 32 701 24 01 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@exira.pl, podając numer telefonu pod który możemy do Państwa oddzwonić.

Wpłaty za teleporadę w wysokości 220 zł prosimy dokonać na konto Alior Bank o numerze:
91 2490 0005 0000 4530 4576 8476.

Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. Prosimy o e-mailowe przesłanie dowodu wykonania przelewu. Po jego otrzymaniu pracownik rejestracji połączy Państwa z lekarzem, który przeprowadzi teleporadę.


Do pobrania

Dokumenty

  Formularz kontaktowy dla Pacjenta
  Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas